KEMBALI

Simulasi

Simulasi

Kompetensi teras kami adalah simulasi komputer dengan menggunakan kaedah finite elemen (FEM). Kaedah ini mengurangkan kos dan memendekkan masa pembangunan. FEM digunakan hari ini di dalam pelbagai bidang teknologi dan ianya sangat diperlukan sebagai alat penjimatan kos dalam proses pembangunan dan pengeluaran.

Dengan kemajuan progresif kecekapan pengkodan dan pengkomputeran, kami telah mengembangkan kemahiran analisis FEM yang matang sambil memberi perkhidmatan kepada beberapa OEM Jerman dan Asia dengan kriteria Model FEM yang ketat. Bidang khas untuk aplikasi adalah industri pengangkutan (Automotif, Aeroangkasa, Rel), pembinaan awam, aplikasi perubatan dll.

Loading